MAINOS

Miksi työnantajat painottavat pehmeitä taitoja entistä enemmän

MAINOS - JOBSEEKER.COM -

“Etsitään hyvää tyyppiä” tai “haussa hyvä tyyppi” - kukapa ei olisi törmännyt tämän tyyppisiin ilmaisuihin työpaikkailmoituksissa. Nämä ilmaisut seikkailevat usein myös työpaikkailmoituksissa, joissa on muutoin määritelty jopa hyvinkin seikkaperäiset vaatimukset muodollisen pätevyyden ja kokemuksen suhteen.

Mutta miksi on niin, että työnantajat painottavat entistä enemmän pehmeitä taitoja rekrytoinnissa? Tarkoittaako se, että koulutukselle ja työkokemukselle annetaan vähemmän arvoa? Entä pitääkö pehmeät taidot ottaa mukaan jo ansioluetteloon eli CV:een?

Mitä ovat pehmeät taidot?

Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi taitoa johtaa ihmisiä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä, joustavuutta ja järjestelmällisyyttä. Näitä taitoja voi siis olla vaikea dokumentoida muutoin kuin käytännön tilanteissa, toisin kuin kovat taidot. Kovat taidot, kuten vaikkapa tietyn asiakkuuksienhallintajärjestelmän osaaminen, voi monessa tapauksessa dokumentoida vaikkapa erilaisilla sertifikaateilla. Pehmeät taidot puolestaan liittyvät usein henkilön omiin kykyihin hallita erilaisia tilanteita, kuten vuorovaikutusta, monen samanaikaisen työtehtävän priorisointia ja miksipä ei vaikkapa omaa stressiä.

Alla kaksi pätevää, miksi pehmeät taidot ovat työnantajan näkökulmasta tärkeitä.  

1.   Pehmeitä taitoja voi olla vaikea kouluttaa

Suomalaiset ovat verrattaen korkeasti koulutettua kansaa, joten edes korkeakoulutuksella on vaikea erottua työmarkkinoilla hakijoiden joukosta. Muodollinen pätevyys on siis useimmiten hakijoiden kohdalla kunnossa, ja jos osaamisessa on aukkoja, moni työnantaja on oikean henkilön kohdalla halukas tarjoamaan kursseja ja sisäistä koulutusta.

Oikea henkilö on toinen epäsuora ilmaisu, jonka moni on nähnyt työpaikkailmoituksissa. Sillä viitataan usein siihen, että esimerkiksi sijaiseksi palkattavalle henkilölle on tarjoalla mahdollisuuksia tulevaisuudessakin, kunhan henkilö osoittaa olevansa niin kutsutusti oikea eli soveltuvansa rooliin ja työyhteisöön. Tällöin pehmeiden taitojan merkitys korostuu uralla etenemisen suhteen, mutta syy miksi työnantajat peräänkuuluttavat taitoja jo työnhakuvaiheessa on yksinkertaisesti se, että niitä voi olla vaikea opettaa. Esimerkiksi luovuutta voi olla mahdoton opettaa henkilölle, joka ei luonnostaan ole luova, ja toisaalta johtamistaitoja voi olla haasteellista opettaa henkilölle, joka ei luonnostaan ole sujuva muiden ihmisten kanssa.   

2.   Kulttuurin merkitys on korostunut

On olemassa paljon viitteitä siitä, että työyhteisön kulttuurilla on paljon vaikutusta siihen, kuinka menestyksekäs yritys on. Kulttuuri vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka motivoituneita ihmiset ovat, kuinka houkutteleva työnantaja on työnhakijoiden silmissä ja kuinka yhteistyö yrityksen sisällä toimii.

Esimerkiksi viestintätaidot ovat erityisen korostuneessa asemassa kun yrityksessä on paljon työntekijöitä, jotka tekevät töitä etänä. Kulttuurin rakentaminen ja ylläpitämien on hyvin läheisessä yhteydessä pehmeisiin taitoihin: tästä esimerkkinä on luottamuksen osoittaminen esimiestyössä tai empatiakyky vaikkapa asiakaspalvelutyössä.

Etenkin johtavassa tai esimiesasemassa olevilta henkilöiltä odotetaan entistä useammin substanssiosaamisen lisäksi tiettyjen pehmeiden taitojen hallintaa, sillä niillä on suuri vaikutus siihen, kuinka ihmiset viihtyvät työssään ja kuinka tuottavia he ovat. Esimiesasemassa olevat työntekijät ovat usein myös tietyllä tapaa kulttuurin lähettiläitä, joiden on pystyttävä esimerkillään näyttämään mitä yrityksen kulttuuri käytännössä on.

Työnhakijalle pehmeiden taitojan lisääminen CV:een voi olla valttikortti, etenkin kun osaat huolella valita taidot, joita työpaikkailmoituksessa suoraan peräänkuulutetaan tai jotka pystyt päättelemään lukemalla rivien välistä. Älä kuitenkaan koskaan listaa pehmeitä taitoja, jotka eivät pidä paikkansa: et varmasti itsekään halua mainostaa itseäsi joustavana ja luovana työntekijänä, jos olet pikemminkin järjestyksen ystävä, joka ei pidä rutiineista poikkeamisesta.

Kun pohdit mitä pehmeitä taitoja ansioluetteloon kannattaa ottaa mukaan, asetu työnantajan asemaan: millaisen tyypin kanssa he ja heidän asiakkaansa haluavat olla tekemisissä.