keskiviikko 3.6.2020 | 21:19
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Hituran sulkemisessa toiseen vaiheeseen – Jäljellä muun muassa kolmen altaan peittäminen ja sivukivikasojen maisemointi

Eetu Kupulisoja
To 9.5.2019 klo 09:30

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hituran kaivoksen sulkemisessa ollaan taitekohdassa, sillä sulkemisen 1. vaiheen urakka on loppusuoralla ja 2. vaiheen urakka käynnistymässä.

Pinta-alaltaan 2. vaiheen urakka on huomattavasti suurempi. Allasalueella se kattaa toisen rikastushiekka-altaan, selkeytysaltaan sekä palautusvesialtaan kuivatuksen ja peittämisen, sivukivikasoilla molempien eli sekä serpentiniitti- että kiillegneissikasojen osittaisen peittämisen. Lisäksi 2. vaiheeseen kuuluu vesienkäsittelysakkojen loppusijoitusalueen rakentaminen.

Ensimmäisessä vaiheessa kuivatettiin ja peitettiin toinen rikastushiekka-allas, osa vanhasta rikastushiekka-altaasta sekä jarosiittialue, jonka uskotaan aiheuttavan Hiturassa suurimmat ympäristöongelmat. Vesienkäsittelyjärjestelmän uusiminen alkoi jo ykkösvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti tiistaina Puustellissa yleisötilaisuuden, missä kerrottiin sulkemisen vaiheista. Paikalle tuli viitisentoista aiheesta kiinnostunutta, sama ajankohta tuulivoimainfon kanssa eittämättä näkyi osallistujamäärässä.

Vesitalousasiantuntija Susanna Juntunen on tyytyväinen siihen, kuinka aktiivista keskustelua ja asiantuntevia kysymyksiä tilaisuudessa kuultiin.

– Kysymyksiä tuli muun muassa turvallisuudesta, peltojen kuivatustilanteesta ja pesimälinnuista. Yleisöstä muun muassa toivottiin alueen reunoilla olevien pelto-ojien perkausta, mitä onkin tulossa 2-vaiheessa, Juntunen kertaa.

Sulkemistöitä on Hiturassa tehty tasan kaksi vuotta. Allasalueella on saatu jo kuivatettua ja peitettyä useampi alue. Myös rikastushiekka-allas 1 on kovasti kuivumaan päin, sillä vielä pari vuotta sitten alueesta puolet oli veden alla, nyt vettä on enää vähän keskellä allasta.

Hiturassa on ollut paljon pölyämisongelmia, mutta rikastushiekka-altaiden osalta ne on saatu kuriin kasvillisuudella.

– Aina kun uutta rikastushiekkaa on paljastunut, on kylvetty niin lähelle kuin koneellisesti on päästy. Pölyäminen ei ole ollut ongelma urakan aikana.

Juntunen on tyytyväinen siihen, miten viereinen, viime vuonna peitetty rikastushiekka-allas 2 on talvehtinut. Sen peitteenä käytettiin moreenia ja kuitusavea kasvillisuuskerroksen alla.

– Siitä tulee vihreä nurmikenttä jo tänä kesänä.

Vaarallisimmaksi katsotun jarosiittialueen päälle laitettiin bentoniittimatto sekä 60 senttimetrin kerros maata, mikä on enemmän kuin ympäristölupa olisi vaatinut.

– Se oli kiireellisin työ, joka tehtiin jo syksyllä 2017. Pinnasta käsin alueelle ei enää pääse vettä, ja ajan myötä vesipinta laskee myös kasan sisältä.

Hituran toimistorakennuksen taakse on rakennettu neljästä merikontista ja kalkkisiilosta koostuva vesienkäsittelylaitteisto. Osa sen puhdistamista vesistä voidaan ohjata suoraan Kalajokeen, osa jatkaa matkaa geotuubeihin eli erittäin isokokoisiin säkkeihin, joihin sakka varastoidaan.

Noin 20–30 metriä korkeiden sivukivikasojen lakialueita tasataan niin, että pintavedet saadaan johdettua pois. Serpentiniittikasan tasaiset alueet peitetään kymmenen senttimetrin kasvukerroksella maisemoinnin vuoksi, mutta kiillegneissikasaan maa-ainesta tuodaan puoli metriä.

– Kiillegneissi on happoa tuottavaa eli siitä liukenee metalleja. Haitta-aineen liukenemisen takia kasa pitää ympäristöluvankin mukaan peittää kunnolla, Juntunen selvittää eroa.

Sivukivikasojen ympärille kaivetaan ojat valumavesien ohjaamiseksi avolouhokseen. Kasojen luiskat jäävät jyrkiksi. Kasoille jo kasvanut puusto pyritään säilyttämään.

– Kymmenen vuoden päästä sivukivikasoja ei maisemasta juuri edes huomaa, ne ovat vain hieman korkeampia paikkoja.

Iso kysymys Hituran kohdalla on jo pitkään ollut se, mihin käyttöön alue tulevaisuudessa sopii. Asia oli esillä myös yleisötilaisuudessa. Susanna Juntunen korostaa, että alue täytyy ensin sulkea kokonaan ympäristöluvan mukaisesti, ennen kuin sille voidaan etsiä uutta käyttöä.

– Loppukäytön suhteen on tärkeää, että se ei saa aiheuttaa ongelmia nyt tehtäville rakenteille eikä vaarantaa ihmisten terveyttä. Se on tulevien vuosien asia.

Avolouhoksen suhteen Juntunen muistuttaa sen sortumavaarasta: louhoksella esiintyy koko ajan sortumia, joten sinne, kuten koko muullekin kaivosalueelle, on pääsy ehdottomasti kielletty. Tulevaisuudessa, kun sulkemistyöt on saatu alueen osalta tehtyä, avolouhoksen ympärille rakennetaan aita.

Hituran sulkemisen vaiheita

Hiturassa louhittiin ja rikastettiin pääasiassa nikkeliä ja kuparia 1970-luvulta vuoteen 2013, joskin toiminta oli pysähdyksissä useampaan otteeseen kannattavuusongelmien vuoksi.

Kanadalainen kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy ajautui konkurssiin joulukuun lopussa vuonna 2015.

ELY-keskus aloitti kaivoksen jätealueiden sulkemistoimenpiteet toukokuussa 2016 ympäristöluvassa määrätyllä tavalla.

Sulkemisen 1. vaiheen urakka alkoi elokuussa 2017 ja on tällä hetkellä loppusuoralla. Urakoitsijana on toiminut Fortum Waste Solutions Oy.

2. vaiheen urakka on käynnistymässä ja urakka-aika on 2019–2021. Urakoitsijana siinä toimii Suomen Maastorakentajat Oy. 2. vaihe sisältää muun muassa loppujen rikastushiekka- ja vesialtaiden kuivatuksen ja peittämisen, sivukivikasojen osittaisen peittämisen sekä vesienkäsittelysakkojen loppusijoitusalueen rakentamisen.

Konkurssipesä omistaa maa-alueet, rakennukset ja laitteet. Uusi vesienkäsittelyjärjestelmä siirtyy valmistuessaan ELY-keskuksen omistukseen.

#