torstai 22.10.2020 | 14:48
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Hituran puhdistus ehkä jatkoajalle – Saastuneen pohjaveden pumppaustarve on vielä arvoitus

Hannu Verronen
Ke 24.7.2019 klo 19:05

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan Hituran kaivosalueen saastuneen pohjaveden puhdistus voi jatkua odotettua pitempään. Sulkemisen projektipäällikkö Timo K. Karjalainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta arvioi, että saastuneen pohjaveden pumppausta pitää jatkaa senkin jälkeen, kun maisemointi- ja muilla maanrakennusratkaisulla estetään uusien vaarallisen aineiden liukeneminen pohjaveteen. Sulkemisen rakennustyöt ovat päättymässä tehdyn aikataulun mukaan 30. syyskuuta 2021.

– Pumppausta pitää jatkaa niin kauan kuin on tarpeen. Tällä hetkellä emme tiedä, kuinka paljon saastunutta pohjavettä riittää vielä senkin jälkeen, kun saastuminen on saatu rakennustöillä pysäytettyä. Pohjaveden tarkkailuverkostoa ollaan edelleen parantamassa, Karjalainen kertoo.

Saastuneen pohjaveden aiheuttamia tuhoja on estetty jo alueen kaivostoiminnan aikana ennen viimeisen kaivostoimijan konkurssia ja valtion tekemää haltuunottoa. Viimeisin toimija kanadalainen kaivosyhtiö Belvedere Oy jatkoi pohjaveden suojapumppausta ja puhdistusta. Alueella oleva vanha puhdistuslaitos kävi kuitenkin tehottomaksi, ja Belvederen vuoden 2015 konkurssin jälkeen valtion ensimmäisiä pikaisia toimia oli kehittää veden puhdistamista.

Hituran sulkemisen maanrakennustöiden ensimmäisen vaiheen urakan ja veden pumppausjärjestelmän kehittämisurakan sai Fortum Waste Solutions Oy. Sen tekemä uusi puhdistuslaitos on toiminut tähän saakka vanhan rinnalla. Uusi vedenpuhdistusjärjestelmä on nyt koevaiheessa.

– On ainutlaatuista, että Suomen valtio ottaa kaivosalueen tällä tavoin haltuun ympäristösyistä. Nyt tähän mennessä tehdyillä toimenpiteillä estetään saastuneen veden pääsy tekemään ympäristötuhoja. Saastuneen pohjaveden virtaus maan alla on Järvikylän hautausmaata ja sen lähistöllä olevaa asutusta kohti. Saastunutta vettä ei kuitenkaan pumppauksen takia nyt sinne asti pääse, Karjalainen toteaa.

Valtio ryhtyi Hiturassa ripeisiin toimiin alueella sen takia, jotta sekä pohjaveden saastuminen että uhat Kalajoen vesistölle pystyttäisiin estämään. Belvederen ympäristöluvan vakuudeksi sulkemista varten antamat kaksi miljoonaa euroa eivät töihin riittäneet, vaan valtio on antanut 16,4 miljoonaa lisää. Karjalainen arvioi, että nuo rahat nyt riittävät tehtäviin töihin. Alueen omistus on nyt konkurssipesällä, sillä ei kuitenkaan ole varoja puhdistustöihin.

– Suurimman ongelman täällä aiheutti se, että aikoinaan alueella toiminut Outokumpu Oyj kuljetti tänne muualta jarosiittijätettä puoli miljoonaa tonnia. Se sijoitettiin kaiken lisäksi sivuamaan maanalaista pohjavesiharjua, josta vesi siis virtaa hautausmaata ja asutusta kohti. Tuo jarosiittivuori on nyt Fortum Wasten urakassa peitelty ja maisemoitu niin, ettei se enää saastuta pohjavettä lisää.

Nyt sulkemisurakan toisessa vaiheessa töitä jatketaan kaivoksen rikastusallasalueilla ja sivukivialueilla. Suljettava kaivosalue itsessään on kaikkiaan 100 hehtaaria ja sen päälle tulevat sivukivialueet ovat vielä lisäksi kymmeniä hehtaaria.

– Osaa sivukasa-alueitakin pitää peitellä, Hituran sulkemisen projektipäällikkö Karjalainen toteaa.

Työt Hiturassa ovat haastavia rikastushiekka-alueen pehmeän maaperän takia ja sivukivikasojen jyrkkyyden vuoksi.

– Tekniikka on kuitenkin olemassa, että miten altaiden kanssa toimitaan. Eikä kaikkia sivukivikasoja tarvitse eikä voi peitellä, Karjalainen toteaa.

Kakkosvaiheen eli loppujen maansiirtotöiden urakan aloitti kesäkuussa Suomen maastorakentajat Oy. Sen toimialajohtaja Matti Helaakoski kertoo, että urakka saadaan valmiiksi syksyyn 2021. Sen jälkeen noilta muiltakaan alueilta ei enää pitäisi liueta epätoivottuja aineita alueen pohjaveteen.

On ainutlaatuista, että Suomen valtio ottaa kaivosalueen tällä tavoin haltuun ympäristösyistä.

Hituran jarosiittijäte

Outokumpu kuljetti Hituraan Kokkolan kobolttitehtaansa jarosiittijätettä vuosina 1992-1996. Se tuotiin Nivalaan yhtiön silloisen kaivoksen rikastamon luo siltä varalta, että sitä voisi joskus teknologian kehittyessä jalostaa.

Jarosiittijätettä tuotiin Nivalan Hituraan puoli miljoonaa tonnia, mikä aiheutti alueen pahimman ympäristöongelman. Siirtoon yhtiöllä oli ympäristölupa ja vesistön suojaamistöitä tehtiin tuoreeltaan.

Jarosiitti eli rautasulfiittimineraali pitää sisällään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan kiinnostavia määriä rautaa ja sulfiittia.

Nyt tuo jarosiitti on Nivalassa peiteltynä eikä tiedetä yritetäänkö tai voiko sitä koskaan jalostaa.

Jarosiittijätteessä on muun muassa vaarallista arseenia, joka ei kuitenkaan ole lähtenyt liukenemaan veteen.

#