keskiviikko 12.8.2020 | 06:50
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Keski-Pohjanmaan yrittäjillä muuta maata valoisampi kuva tulevaisuudesta – Kansainvälistyminen kiinnostaa vain murto-osaa alueen pk-yrittäjistä

Ke 11.9.2019 klo 10:00 | päivitetty ke 13:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskipohjalaiset yrittäjät näkevät tulevaisuuden toimintaympäristön yrittäjän kannalta parempana kuin vielä keväällä. Muualla Suomessa sen sijaan pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kevään 2019 tilanteesta.

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön säännöllisesti teettämän selvityksen mukaan yleisiä suhdanne-näkymiä kuvaava saldoluku koko maassa on +10, kun se keväällä oli +14.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella tilanne nähdään kevään tilannetta parempana saldoluvun ollessa nyt +17, kun luku keväällä oli vain +6.

– Suoraan sanottuna olen positiivisesti yllättynyt, en uskaltanut odottaa näin hyvää tulosta. Meidän pk-yritykset selvästi uskovat tulevaisuuteen, sanoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Kasvuhaluisia kyselyyn vastanneista keskipohjalaisista pk-yrityksiä on 35 prosenttia, mikä on likimain samaa tasoa kuin valtakunnassa keskimäärin (34 %).

– Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä voisi tietysti olla enemmänkin. Suuri osa alueen yrittäjistä on kuitenkin yksinyrittäjiä, ja kynnys sen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen on todella korkea.

Keski-Pohjanmaan pk-yritykset näkevät kyselyn perusteella eniten kehittämistarvetta myynnissä ja markkinoinnissa, ja seuraavaksi eniten henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa.

– Joka viides kyselyyn vastanneesta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella toimivasta yrityksestä mainitsi työvoiman saatavuuden esteeksi yrityksen kehittämiselle. Ennemmin tai myöhemmin isolla osalla yrityksistä on edessään esimerkiksi maahanmuuttajien rekrytoiminen.

Mervi Järkkälä kummastelee, kuinka vähän yritykset kertovat käyttäneensä kansainvälistymiseen liittyviä valtakunnallisia palveluja.

Peräti 89 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa kyselyssä, ettei ole käyttänyt minkäänlaista kansainvälistymispalveluja – vaikka esimerkiksi Finveralla ja Business Finlandilla on tarjolla lukuisia kasvua ja kansainvälistymistä tukevia palveluja.

– Meidän yrityksistä ne jotka tekevät kansainvälistä kauppaa, ovat itselleen sopivat väylät ja business-kumppanit jo löytäneet. Kansainvälistymään pyrkivät yritykset puolestaan kyselevät neuvoja ja mahdollisista kontakteista yrittäjäkollegoiltaan.

Järkkälä epäilee myös, että osa yrittäjistä ei vain tiedä kaikista tarjolla olevista mahdollisuuksista.

– Tiedotusta pitää parantaa niin meillä kuin koko valtakunnassa. Kieltämättä tässä on nyt peiliin katsomisen paikka.

Toinen vaihtoehto on, etteivät pk-yritykset ole kiinnostuneita näistä palveluista, sillä eivät koe kansainvälistä kauppaa houkuttelevana. Pk-yritysbarometriin vastanneista keskipohjalaisista pk-yrityksistä yhdeksän kymmenestä arveli, ettei niillä ole tarvetta hyödyntää kansainvälistymispalveluja myöskään tulevan vuoden aikana.

Yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin teetetään kaksi kertaa vuodessa. Tiedonkeruumenetelmänä on internetkysely, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse tai puhelimitse. Nyt kysely tehtiin kesä-heinäkuussa 2019 ja siihen vastasi yli 6 000 pk-yritystä.

Keski-Pohjanmaan, Pietarsaaren seudun ja Kalajokilaakson kattavalla Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella vastauksia saatiin 251.

//11.9. kello 13.00 korjattu jutun otsikkoa.

Mistä on kyse?

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-barometrin, joka julkistetaan valtakunnallisena ja alueellisina raportteina.

Selvitys kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, työvoiman saatavuutta sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna.

Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu yli 6 000 pk-yrityksen vastauksiin.

#