torstai 9.4.2020 | 16:24
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

"Tuntui, kuin olisi ollut Hitchcockin elokuvassa" – Naakkaongelmasta pyritään eroon pesiä hävittämällä ja uusien tekoa estämällä, kiinteistön omistaja on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin haittaeläinten hävittämiseksi

Eetu Kupulisoja
La 15.2.2020 klo 10:10 | päivitetty ti 08:19

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan naakkaongelmaan etsitään edelleen ratkaisuja. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuolto on selvitellyt asiaa SDP:n valtuustoryhmän lokakuussa tekemän valtuustoaloitteen pohjalta ja todennut, että naakkavahinkojen torjunnassa avainasemassa on sopivien pesäpaikkojen tarjonnan rajoittaminen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset kolomaiset rakenteet verkotetaan tai tukitaan, ja estetään siten naakkapesinnät rakennetussa ympäristössä. Verkon asentaminen esimerkiksi savupiipun päälle on yksinkertainen ja kustannuksiltaan edullinen pesinnänestomenetelmä, ympäristöterveydenhuollon johtaja Aili Heikkinen sanoo Kallion lähettämässä tiedotteessa.

Alkukesästä naakat pysyvät melko lähellä pesäpaikkojaan ja siten alkukesän vahinkoihin on mahdollista vaikuttaa estämällä pesinnät läheltä sitä paikkaa, missä vahingot aiheutuvat. Oleellista on, että mukana pesäpaikkojen verkottamisessa ja tukkimisessa ovat laajamittaisesti kaikki alueen asukkaat.

Sosiaalidemokraattien aloitteessa vaadittiin, että naakkojen lisääntymiselle on tehtävä jotain ennen kuin tilanne ryöpsähtää hallitsemattomaksi. Esimerkiksi otettiin pääkaupunkiseudun citykani- tai kanadanhanhiongelma.

Demarivaltuutettu Riitta Ekstam suorastaan hätkähti viime syksynä Nivalan keskustassa.

– Kirjaston katto oli täynnä naakkoja, kuten myös lähistöllä olevat koivut. Tuntui, kuin olisi ollut Hitchcockin elokuvassa, Ekstam muistelee.

Ekstam toimii myös isännöitsijänä talossa, jonka asukkaat valittivat, että naakat sotkevat kattoa. Ensiapuna katolle kiinnitettiin rautalangalla kumikäärmeitä ennen järeämpien keinojen käyttöönottoa.

– Jonkun ajan päästä naakat kyllä äkkäävät, että käärmeet eivät liiku, ne eivät ole oikeita.

Ekstam toivoo, että ihmiset seuraisivat, onko heidän elinympäristössään paikkoja, joissa naakat pesivät. Mikäli sellaisia löytyy, Ekstam toivoo ihmisten hävittävän pesät rauhoitusajan (10.3.–31.7.) ulkopuolella tai ilmoittamaan niistä Kalliolle.

Kallio muistuttaa, että terveydensuojelulain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä. Kiinteistön omistajan tai haltijan on myös hoidettava kiinteistöä siten, että haittaeläinten pesiytyminen ja ravinnonsaanti estyvät.

Viranomainen voi puuttua haittaeläinten esiintymiseen, mikäli niistä voidaan katsoa aiheutuvan terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa.

Naakoista on ollut harmia Riitta Ekstamin isännöimässä taloyhtiössä.
Risto Puolimatka

Naakkahavaintoja on tehty sekä keskustassa että sivukylillä. Taajama-alueilla tyypillisimpiä naakkojen aiheuttamia haittoja ovat erityyppiset ulostehaitat rakennuksille, parvekkeille, kalusteille ja autoille. Kolopesijänä naakat tunkeutuvat monenmoisiin rakennusten rakenteisiin.

Savupiippupesinnät ovat yleinen naakkojen aiheuttama haitta, mutta naakan pesän voi löytää myös esimerkiksi ilmanvaihtokanavista.

Haja-asutusalueella naakat voivat lennellä maatilakeskuksissa, joita ne käyttävät sekä ravinnonhakupaikkoina että ympäristönsä tarkkailupaikkoina. Naakat nokkivat ja siten rikkovat, sekä toisinaan myös tukkivat erilaisia rakenteita tilakeskuksissa. Suurina parvina ne pitävät myös kovaa meteliä ja saattavat pelottaa kotieläimiä. Naakat voivat aiheuttaa merkittävää haittaa rikkoessaan säilörehupaaleja.

– Maaseudulle naakat levittävät salmonellaa. Niin on käynyt muun muassa Etelä-Pohjanmaalla, Riitta Ekstam mainitsee.

Lintujen torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Kallio ohjeistaa, että kiinteistön jätehuolto tulee järjestää niin, etteivät linnut pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä. Jäteastioiden tulee olla siistejä, ehjiä ja niiden kansien tulee olla suljettuina.

Ympäristö tulee myös pitää siistinä, ja elintarvikkeet ja lemmikkien ruuat varastoituna siten, etteivät linnut pääse niihin käsiksi. Mahdollinen pikkulintujen ruokinta kannattaa lopettaa, jos se houkuttelee paikalle isoja haittalintuja.

Säilörehuvahinkoja voi yrittää välttää sijoittamalla paalit metsän reunaan, koska naakat välttelevät metsäisiä alueita niiden luonnollisen vihollisen (kuten kanahaukka ja varpushaukka) esiintymisen vuoksi.

Lintujen rauhoitusajat asettavat torjunnalle rajoituksia. Luonnonsuojelulain mukaan lintujen pesintää ei saa häiritä eikä pesiä hävittää. Pesimäaikaisen rauhoituksen vuoksi lintujen pesinnän estäminen on paras ajoittaa syksyyn.

Ohjeita naakkojen torjuntaan

Haittalintujen karkottamiseksi kiinteistöltä voi kokeilla erilaisia pelotteita, kuten tuulessa liehuvia nauhoja, vanhoja cd-levyjä tai muita kiiltäviä esineitä. Lintuja voi yrittää karkottaa myös esimerkiksi muovisilla haukan- tai huuhkajankuvilla. Usein linnut kuitenkin tottuvat häiriöön varsin pian, joten erilaisten pelottimien vaihtelua voi kokeilla.

Haittalintujen torjuntaan löytyy myös erilaisia lintuesteitä, joiden tehtävänä on estää linnun pääseminen rakennukseen ja sen rakenteisiin. Lintuesteet eivät saa olla teräviä, eivätkä sellaisia, että linnut voivat vahingoittua. Kiinteistöön ja sen alueelle voidaan asentaa lintuverkkoja, jotka estävät lintuja lentämästä sisäpihoille, käytäville, katosten alle tai muihin avoimiin tiloihin. Rakennuksen muut mahdolliset lintujen mentävät kohdat tulee tarkistaa ja tarvittaessa asentaa niihin verkot. Verkko asennetaan pesimäkauden ulkopuolella.

Lintujen laskeutuminen räystäille, ikkunalaudoille ja parvekkeen kaiteille voidaan estää vaijereilla tai siimoilla. Kaiteen päihin voidaan kiinnittää pienet tapit, joiden väliin vaijeri tai siima viritetään. Lintujen laskeutuminen erilaisille tasoille ja ulokkeille voidaan estää myös metallisilla puikoilla. Puikkoliuskat kiinnitetään alustaan esim. liimaamalla ja tarvittaessa kiinnitys voidaan varmistaa nippusitein.

Markkinoilla on myös erilaisia lintujen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita.

Mikäli omatoiminen lintujen torjunta ei tuota tulosta, kannattaa kääntyä haittaeläinten torjuntaan erikoistuneiden yritysten puoleen.

Lähde: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, ympäristöterveydenhuolto

#